Rope Access

Rope Access (Reb-Arbejde) giver adgang til at arbejde på steder, der ellers ville være besværlige eller umulige og under alle omstændigheder dyre at få adgang til.

Arbejdet udføres sikret samt også ofte hængende i rebene.
Der benyttes altid to sikringssystemer.
Udover arbejdsrebet benyttes et helt uafhængigt sikringsreb, hvilket sammen med en omfattende uddannelse i brugen af dette udstyr betyder, at risikoen minimeres.

Moderne, professionelt Rope-Acess-udstyr, og -teknikker samt ikke mindst en professionel og krævende uddannelse med autorisation, at Rope-Access samlet set er en ekstraordinært hurtig, billig, effektiv, smidig og sikker metode, dels til at skabe adgang til og dels til at løse arbejdsopgaver på steder, der ellers ikke ville være tilgængelige eller i det mindste ville kræve langt mere komplicerede og omkostningstunge arbejdsmetoder som f.eks. stiger, facadehejs, skylifts og stilladser mv.

Rope Access tilbyder ofte en langt hurtigere smidigere løsning af opgaven end noget alternativt.
Særligt ved inspektions- og servicearbejde samt ved mindre konstruktions og reparationsarbejder kan Rope Access være et særdeles konkurrencedygtigt alternativ.

- Your friend in high places....