Uddannelser

Rope Access

Rope Access, PRAT®.
Rope Access, SPRAT.
Faldsikring.
Højderedning.


Scan-Rope® tilbyder autoriserede uddannelser indenfor Rope Access.
Disse afsluttes altid med en skriftlig og praktisk eksamen.
Uddannelserne afholdes i vores skandinaviske uddannelsescenter i Hasslarp lige uden for Helsingborg.
I samarbejde med Klatre-Centeret afholder vi kurser, uddannelser og autorisationer, både i det britiske / skandinaviske system,
PRAT® (Professional Rope Access Technician
og i det internationale og amerikanske system,
SPRAT® (Society Professional Rope Access Technicians).


PRAT®-uddannelsen og -autorisationen
er delt op i to uddannelsesdele, hhv:
- Worker
og
-Supervisor.

- PRAT®-Worker -uddannelsen over 7 dage
En autoriseret PRAT®-Worker kan udføre det meste rope access arbejde.
Derudover kan han lave enklere nedsænkbare systemer / opsætninger og gennemføre enklere redninger, der bygger på nedsænkbarhed.
Alt arbejde skal overvåges af en Supervisor.

- PRAT®-Supervisor -uddannelsen over 7 dage.
En autoriseret PRAT®-Supervisor er fuldt uddannet og autoriseret til at udføre alle slags rope access arbejde, herunder både arbejde, opsætninger, overvågning (supervision) og ikke mindst alle redninger.
Der er ikke noget krav om, at man skal have vist antal loggede arbejdsrimer for at gå videre fra PRAT®-Worker til PRAT®-Supervisor.

Begge uddannelser afsluttes med én dags eksamen med ekstern censor, og der udstedes international autorisationsbevis ved bestået ekszamen.

Se aktuelle kursusdatoer her.
Se priser her.


SPRAT®-uddannelsen og -autorisationen
er delt op i tre uddannelsesdele, hhv: - Level I (Worker),
- Level II (Technician) og
- Level III (Supervisor).

Hvert uddannelsestrin består af et 5 dages kursus.
For at gå fra et niveau til det næste, kræves det, at man kan dokumentere mindst 500 loggede rope acess arbejdesrimer.

På niveau 1 (worker) kan man udføre rope access arbejde under overvågning af en supervisor (niveau 3), der har ansvar samt står for både opsætninger, redninger og sikkerhed iøvrigt.
Alle tre uddannelser afsluttes med én dags eksamen, og der udstedes internationalt autorisationsbevis ved bestået eksamen.
Se aktuelle kursusdatoer her.
Se priser her.


I samarbejde med Klatre-Centeret er vi fuldt medlem i SPRAT.
Som noget helt enestående i Europa råder vi desuden også over egen SPRAT Evaluator, hvilket bl.a er med til at sikre dig en helt opdateret uddannelse på den højeste faglige og sikkerhedsmæssige standard.Faldsikring og Højderedning.
Faldsikring, 2 dage,
Grundlæggende uddannelse i brug af faldsikringsudstyr, der sætter deltagerne i stand til at arbejde i højden med brug af både faldhindrende og falddæmpende faldsikringsudstyr.
Uddannelsen er primært praksisbaseret og indeholder bl.a. en grundig gennemgang af arbejde i højden, herunder montering og brug af seler, udvælgelse af og fastgørelse til ankerpunkter samt sikker brug af og viden om faldsikringsudstyr.
Derudover indeholder uddannelsen en gennemgang af klatring på strukturer og master mv.
Endvidere indeholder uddannelsen en grundig gennemgang af faldfaktor og dens betydning.
Ydermere indeholder uddannelsen en gennemgang af relevant lovgivning, regler, standarder og krav på området.
Endelig gennemgår vi både makkerkontrol og løbende egenkontrol af personlig udrustning.
Målet med uddannelsen er bl.a. at opfylde kravene i AT-vejledning D.5.5-2, opdateret oktober 2014, hvori det f.eks. hedder, at: "Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det.
Brugeren skal desuden oplæres, og - hvis det er nødvendigt - trænes jvænligt i at bruge det."

Uddannrlsen kan både afholdes hos jer og i vores særligt indrettede skandinaviske uddannelsescenter for arbejde i højden.
Efter tilfredsstillende gennemførelse af uddannelsen udstedes kursusbevis.
Se priser her.

Læs eller download information om
Faldsikrings- og højderedninguddannelserne
:


Højderedning, 1-2 dage.
Uddannelse, der sætter deltagerne i stand til at redde hinanden hvis der sker en ulykke under arbejde med brug af faldsikringsudstyr.
Videregående uddannelse, der bygger på ovenstående faldskringsuddannelse. Uddannelsen sigter således bl.a. på at bringe deltagerne i stand til selvstændigt at kunne udføre redning af kollega, der er faldet og hænger i sin faldsikringsudrustning.
På uddannelsen gennemgår vi både teknikker til at løfte og til at nedfire tilskadekomne kolleger.
Endvidere gennemgår vi indhold i, betydning af og behandling/håndtering af Suspension Trauma.
Målet er, at en tilskadekommen og muligvis bevidstløs kollega kan bringes hurtigt og sikkert ned af en anden kollega efter et uheld.
Ved at sikre, at kollegerne kan udføre redninger kan myndighedskravet om en effektiv redningsplan i f.eks. Arbejds Plads Vurderingen (APV) opfyldes, jvf. AT-vejledning D.5.5-2, opdateret oktober 2014, hvori det bl.a. hedder, at: "Brugeren skal instrueres i plan for redning efter et fald, herunder redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på hængende person."
Se priser her.Derudover tilbyder vi en række specialuddannelser, bl.a.:
- Opdaterings / konverteringskursus/certificering fra IRATA® eller SPRAT®, level II eller III til PRAT®.

- Opdateringskursus/certificering fra IRATA til SPRAT.

- Masteklatringskursus, 1 dag.

- Vindmøllekursus.
Overbygningskursus til PRAT®- rope access uddannelsen, 3-4 dage.


Se nogle af de firmaer, der har valgt at uddanne deres medarbejdere hos Scan-Rope.

God fornøjelse.

- Your friend in high places....