Konditioner:

Scan-Rope® är en del av Klatre-Centeret.
Deltagende på våra utbildningar försiggår på egen risk och eget ansvar.

I utgångspunkt hålles alla öppna utbildningar.
För att säkerställa en hög professionell standard, en hög säkerhetsnivå och inte minst ett högt utbyte av din utbildning, har vi ett mycket gynnsamt antal deltagare per instruktör på våra utbildningar.
Det innebär bla, att vi måste arbeta med betalning vid bokning och i förskott.
Efter, att du har betalt, har du accepterat våra villkor, platsen är din, och du kan inte kräva någon återbetalning, om du avbokar mindra än tre månader före start av utbildningen.


Betalning.
Vid beställning/bokning betalas vanligtvis full pris för utbildningen inom 7 dagar efter, att vi har skickat temporör bekräftelse/faktura.
Vid bokning mera ön tre månader i förvög, finns mäjlighet att bara betala en deposition vid beställning, enligt särskild avtal.
Oavsett betalas kvarstående summa senast 3 månader före utbildning.

Bokning är alltid specifik för den avtalade utbildning, och den kan inte ändras utan avtal om detta i förväg.

Avbeställning/avbokning.
Vid avbokning från deltagare förloras det inbetalade beloppet, om det inte lyckas sälja en liknande kurs eller utbildning på samma tidspunkt.

Vid försenad betalning räknas en avgift på SEK. 200,- och ett intresse av 2% per påbörjat månad.


Se våra Praktiska uppgifter, anmälan och villkor etc.


- Your friend in high places....