Praktiska uppgifter om Scan-Rope®s utbildningar.

Ytterligare information:
Du är välkommen att hälsa på i vårt skandinaviska utbildningscenter i Hasslarp.
I så fall är det bäst, om du ringar i förväg, så att du är säker på, att vi är där.
Dessutom är du självklart välkommen att ringa eller maile för mera information.

Anmälan:
Om du önsker att anmäla dig till en af våra utbildningar, kan du börja med att kolla, om det finns plats, antingen på vår...
- översikt över platser eller
genom att maila eller ringa.

Om det finns plats, ska vi ha uppgifter om...:
- vilken utbilodning och
- ditt namn, adress, telefonnummer och email.
Även om det självklart också går att ringa, bruker det vara bäst, om du skickar ett mail med dessa uppgifter.

Strax efter detta vill du (vanligtvis inom ett dygn) få en faktura för och tills-vidare bekräftelse på dit deltagende på utbildnignen.
Detta vill normalt vara på mail.
Med anledning i det mycket låga antal deltakere / instruktör måste vi be om betaling innan utbildningen. Vanligtvis ska vi ha betalt inom 10 dagar.
Efter betalning, vill du få slutlig bekräftelse och dessutom alla praktiska uppgifter och kursmaterial etc.
I samband med detta vill du dessutom få ett länk till den särskilda hemsida, som görs för varje utbildning, vilket har den fördel, att du även efter utbildningen har tilgång till alla kursmaterialer etc.
Se våra villkor för deltagande och anmälan etc.

Boende:

I samband med våra utbildningar kan vi erbjuda olika typ av boende.

- Kullanäs:
är vår andra kursfastighet i samma område, som vi vanligtvis användar i samband med våra klippklättringsutbildningar.
Kullanäs finns ung. 20 minuters körning från Scan-Rope i Hasslarp i ett romantiskt landskap med utsikt över Hallands Väderö.
Här kan du antingen sova i tält eller inomhus under enkle förhållande, vilket betyder, att du har tak över huvedet, moderat värme, ljus, vatten, toa och en bädd att sova på.
Du får själva ta med sovsäck, primus och mat.
Det koster inte nånting, om du vill sova i tält på Kullanäs, men självklart måste du i så fall även ta med tält själva.
Pris for att sova inomhus är SEK. 70,- / natt.

- Camping, vandrarhem och hotell:
Dessutom finss det självklart även möjlighet att sova på campingplats, vandrarhem eller hotell.
Scan-Rope har ett samarbete med olika platser, och du får uppgifter om dessa möjlighetar tillsammans med dom övriga praktiska uppgifter.
- Om du önsker att nyttja dessa möjlighetar, gør du själva avtal om detta.


Om du har frågor, är du självklart mycket välkommen att höra av dig.

- Your friend in high places....