Rope Access

Rope Access (reparbete) ger tillgång för att arbeta på platser, där det annars skulle vara besvärligt eller omöjligt eller under alla omständigheter för dyrt att få tillgång till.

Arbetet utförs säkrat och ofta hängande i repen. Det används alltid två stycken av varandra oberoende säkerhetssystem. Utöver arbetsrepet används ett av arbetsrepet oberoende säkerhetsrep, vilket tillsammans med en omfattande utbildning i hur man använder rope accessutrustningen leder till att riskerna minimeras.

Modern utrustning och teknik för Rope Access samt en professionell och krävande utbildning med auktorisation gör att Rope Access är en snabb, billig, effektiv, smidig och säker metod. Dels för att skapa tillgång till och lösa arbetsuppbifter på svårtillgängliga arbetsplatser och dels som ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ än personal-, tids- och utgiftskrävande arbetsmetoder som stegar, byggnadsställningar, skylifts och så vidare.

Rope Access erbjuder ofta en mycket snabbare och smidigare lösning av uppgiften än något annat alternativ. Speciellt vid inspektions- och servicearbete samt vid mindre konsturktions och reperationsarbete kan Rope Access vara et extremt konkurrenskraftigt alternativ.

- Your friend in high places....