Betingelser:

Scan-Rope® er en del af Klatre-Centeret.
Deltagelse på vore uddannelser sker på eget ansvar.

I udgangspunktet afvikles alle åbne uddannelser.
For at sikre en høj faglig og sikkerhedsmæssig standard, har vi et meget lavt antal deltagere på vore uddannelser.
Det betyder bl.a., at vi er nødt til at arbejde med forudbetaling og betaling til tiden, da vi ellers ikke kan garantere de bestilte pladser på et givet kursus, en uddannelse eller et studie.

Betaling.
Ved bestilling betales normalt fuld uddannelsespris.
Ved uddannelser, der bestilles mere end 3 måneder før afholdelsen af kurset, kan man efter aftale evt. nøjes med at betale et depositum ved bestillingen.
Uanset, betales restbeløbet senest 3 måneder før uddannelsen.

Booking er altid specifik til en given uddannelse og kan ikke ændres uden forudgående, gensidig aftale herom.

Afbestilling.
Ved afbestilling fra den tilmeldtes side mistes det indbetalte beløb, med mindre det lykkes at sælge en tilsvarende uddannelse på samme tidspunkt.
Ved afbestilling mindre end tre måneder før en uddannelse opkræves under alle omstændigheder fuld uddannelsesafgift.

Ved for sen betaling af depositum, beløb eller restbeløb beregnes et gebyr på kr. 150,-, ligesom der tillægges rente, 2 % pr. påbegyndt måned.


Se vore Praktiske oplysninger, tilmelding og vilkår mv.

FAKTURERING AF DET OFFENTLIGE
Vi kan selvfølgelig også tilbyde fakturering, jvf. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med det offentlige.

Det offentliges notoriske langsommelighed, både mht. viderebefording og betaling af disse såkaldt elektroniske fakturaer samt kravene til denne faktureringsform iøvrigt gør imidlertid, at vi er tvungne til at have særlige regler for denne faktureringsform i forhold til vores sædvanlige betalingsformer.

Ved elektronisk fakturering af det offentlige gælder:

1. - 3 måneders frist for fakturering inden det bestilte kursus, uddannelse eller studie.
Pga. det lave antal deltagere pr. instruktør / underviser / vejleder på vore kurser, uddannelser og studier kan vi normalt ikke fakturere det offentlige vha. elektronisk fakturering mindre end 3 måneder inden et givet kursus, en given uddannelse eller et givet studie, da systemets langsommelighed selvfølgelig ikke tillader os at lade kursuspladser stå reserverede uden sikkerhed for betaling herfor.

2. - Et gebyr på kr. 280,- for elektronisk fakturering af det offentlige, jvf bekendtgørelse herom, pga. det ekstra arbejde, der er forbundet, både med faktureringen og med den efterfølgende inddrivning, da det offentlige groft set aldrig betaler til tiden.
Se nedenfor om gebyr for fakturering af det offentlige, jvf. ovennævnte bekendtgørelse.

3. - I givet fald skal vi i god tid forinden skriftligt (gerne på email) modtage nedenstående oplysninger om ydelsesmodtagerens
- EAN-nr.
- Adresse
- Telefonnummer.
- Kontaktperson
- Ordrenummer

Fakturering af offentlige virksomheder, jvf. ovennævnte Bekendtgørelse, medfører tidskrævende ekstraarbejde, både til fakturering og til senere inddrivning, da det offentlige groft set aldrig betaler retttidigt.
Vi er tvungne til at tage gebyr for det ekstra arbejde i den forbindelse, hvis det ønskes, at vi fakturerer jvf. denne bekendtgørelse.
Vi skal i den forbindelse understrege, at betaling af dette gebyr selvfølgelig ikke fratager bestilleren fra dennes forpligtelser til at betale yderligere gebyrer og omkostninger mv., forbundet med inddrivning af for sent eller for helt ubetalte fakturaer.
Gebyret for elektronisk fakturering af det offentlige, jvf. bekendtgørelse herom, er i øjeblikket kr. 280,- pr. faktura, men vi forbeholder os ret til at justere honoraret i forhold til de faktiske omkostninger og det faktiske tidsforbrug i den forbindelse.

Vi kan undtagelsesvist gå med til en kortere faktureringsfrist end de angivne 3 måneder, men i givet fald, vil vi så først fakturere normalt (med email og pdf-baseret faktura) og forvente denne faktura betalt inden for den angivne frist.
Samtidigt vil vi så igangsætte en parallel proces med fakturering via systemet for såkaldt elektronisk fakturering af det offentlige, og når vi så en gang modtager betaling via dette system, vil vi returnere betalingen for den oprindelige faktura til det registrerings- og kontonummer, som kunden ønsker pengene tilbageført til.
.
Også ved fakturering af det offentlige gælder vore "Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv.

 


- Your friend in high places....