Priser:

PRAT® SPRAT

 
PRAT®

   
Pris pr. deltagare:

PRAT®-Worker 7 kursdagar inkl. certifiering på slutdagen.
PRAT®-Worker-utbildningen ger behörighet att utföra rope access arbete, uppsättningar, inkl uppsättning och användande av nersänkbara systemer, och en del räddningar under supervision av en Rope Access Supervisor.
Certifieringen försiggår med godkänd, extern censor och med auktoriserat Evaluator.

SEK. 15.900,-.*

 


PRAT®-Supervisor- 7 kursdagar inkl. certifiering på slutdagen.
PRAT®-Supervisor-utbildningen ger behörighet att utföra allt rope access arbete, vilket innefattar uppsättningar (riggning), övervakning (supervision), alla räddningar och självklart själva arbetet.
Det finns inget krav om, att du måste ha ett bestämt antal loggade rope access arbetstimmar för att bli certifierat.
Certifieringen försiggår med godkänd, extern censor och med auktoriserat Evaluator.

SEK. 15.900,-.*

 Full PRAT®-utbildning.
PRAT®-Worker och PRAT®-Supervisor.
ERBJUDANDE:
14 kursdagar inkl. 2 certificeringssdagar.

Vi erbjudar rabattering vid samtidig anmälan till och betalning för den samlade PRAT®-utbildning (PRAT®-Worker og PRAT®-Supervisor):
Den bokas i så fall som en samlat utbildning, som
ger behörighet att utföra allt rope access arbete, vilket tex. innefattar uppsättningar (riggning), övervakning (supervision) och alla räddningar.
Certifieringen försiggår med godkänd, extern censor och med auktoriserat Evaluator.

SEK. 29.900,-.*

 


Se översikt över kurstider här.


 
SPRAT

   
Pris pr. deltagare:

- SPRAT, level I
(Worker)
5 kursdagar inkl. certifiering på slutdagen.
SPRAT -Level I -tbildningen ger behörighet att utföra rope accessarbete under övervakning av en rope access supervisor, antingen SPRAT-level III eller PRAT®.
Certifieringen försiggår med auktoriserat SPRAT -Evaluator.

SEK. 12.400,-.*

 


SPRAT,
level II

(Technician)
5 kursdagar inkl. certifiering på slutdagen.
SPRAT -Level II
-utbildningen ger behörighet att utföra rope access arbete under övervakning av en rope access supervisor, antingen en SPRAT®level III eller en PRAT®.
Utöver Level I kunskaperna kan en Level II Technician göra uppsättningar och vissa räddningar samt begränsade övervakningsuppgifter under övervakning och ansvar från en rope access supervisor, antingen SPRAT-level III eller PRAT®
För att bli certifieret måste du ha åtminston 500 loggade rope access arbetstimmar.
Certifieringen försiggår med auktoriserat SPRAT -Evaluator.

SEK. 13.900,-.*

 


SPRAT,
level III

(Supervisor)
5 kursdagar inkl. certifiering på slutdagen.
SPRAT -Level III
-utbildningen ger behörighet att utföra allt rope access arbete, vilket innefattar uppsättningar (riggning), övervakning (supervision), alla räddningar och självklart själva arbetet.
För att bli certifieret måste du ha åtminston 1.000 loggade rope access arbetstimmar.
Certifieringen försiggår med auktoriserat SPRAT -Evaluator.

SEK. 13.900,-.*

 


Se översikt över kurstider här.


Enkeltstående
SPRAT & PRAT
® -certifiering.

Alla utbildningar ovan slutar med certifiering.
Vi kan emellertid även erbjuda att hålle certifieringar i både PRAT® og SPRAT utan, att du har gått utbildning förinnan, i samband med våra övriga rope access utbildningar, tex. om du behöver förny din certifiering eller, om du vill konverera ftån någon annan utbildning eller certifiering.


   
Pris pr. deltagare:

PRAT®-Worker eller -Supervisor -certifiering:
I samband med våra övriga rope accesss utbildningar.
PRAT®-certifiering hålles över en dag, med båda
godkänd, extern censor och med auktoriserat evaluator.
En dag. Max 8 delt.

Priset inkluderar certificeringsavgift till PRAT®.

SEK. 4.900,-.*

 


Enkeltstående SPRAT, level I, II eller III -certificering:
I samband med våra övriga rope accesss utbildningar.
For att bli certifierat till SPRAT, level II, krävs åtminston 500 loggsde rope access arbetstimmar.
For att bli certifierat till SPRAT, level III, krävs åtminston 1.000 loggsde rope access arbetstimmar.
S
PRAT, level II eller III-certifieringen hålles med auktoriserat SPRAT -Evaluator, och tar ung. én dag.
Priset inkluderar certificeringsavgift till SPRAT, USA. (USD 100,-/pers.).

SEK. 9.800,-.*

 


Tillägsavgift för Direct Entry, SPRAT, level II eller III -certifiering:
I samband med våra övriga rope accesss utbildningar.
Förutom ovanstående dokumentation, krävs det också, att man visar teknikerne från dom underliggande nivåer, för att bli certifierat direkt inn på level II eller III
En Direct Entry-certifiering förväntas därför ta betydligt mer tid än vanliga SPRAT certifieringar.
Dessutom ska det också göras en genomgång och godkänning av loggöcker och dokumentation för tidigare rope access erfarenhet.
Det finns därför en tillägsavgift för Direct Entry certifieringar.

SEK. 5.600,-.*

 
eller

SPRAT & PRAT®
Rope Access träning.

Rope access träning.
Ofta kan det vara en bra idé med en eller ett par dagars träning/utbildning innan en certifiering för att vara säker på att du är uppdaterad med senaste tekniker, metoder, verktyg, certifieringskrav och räddningar etc.
Våra välutbildade och erfarne rope access instruktörer kan hjälpa dig med det.
Priset är per. dag i samband med befintliga rope access utbildningar om det finns plats på utbildnignen.

SEK. 2.480,-./dag

 


  Rope access träning -utan instruktör.
Om du redan har en giltig rope access certifiering och önsker att træne en eller ett par dagar på egen hand (tex innan en certifiering eller en recertifiering), kan vi erbjuda dig att använda vårt specialinriktade rope access träningslokal med eksisterande fixreb i samband med våra övriga utbildningar i lokalen.
Var uppmärksam på, att du i så fall är med på eget ansvar, själva står for försikring och självklart inte kan förvänte nån hjälp från våra instruktörer.
SEK. 800,-./dag

Se översikt över kurstider här.


Frittstående
SPRAT & PRAT
® -certifieringer

På Scan-Rope har vi egna Evaluators i både PRAT®.
Vi kan därfor erbjuda att hålle både PRAT®-certifieringer enligt avtal och önskemål.


Frittstående PRAT®-certificering, båda Worker och Supervisor.
PRAT®-certifieringer försiggår både med godkänd, extern evaluator och med auktoriseret PRAT®-Evaluator.
Certifiering brukar ta én dag.
Max. 8 delt./dag.
Pris är pr. dag och inkluderar certificeringsavgift til PRAT®.
Kostnader för boende och rese tillkommer.

SEK. 19.400,-.

 


Frittstående SPRAT-certifiering, båda level I, level II och level III.
SPRAT-certifieringer försiggår med godkänd, SPRAT evaluator.
Certifiering brukar ta én dag.
Max. 8 delt./dag.
Tilläg för möjliga Direct Entry kandidater**.
Pris är pr. dag och inkluderar inte certificeringsavgift til SPRAT, USA (USD 100,- / kandidat).
Kostnader för boende och rese tillkommer.

SEK. 9.700,-.

 


Se översikt över kurstider här.


Vad ingår i priset ?
Träning - Professionell, certifierat Rope Access utbildning med utbildade och fullt certifierade instruktörer som har mer än 30 års erfarenhet från hela världen med rope access, klättring och utbildning inom klättring.
Faciliteter - Du får tillgång till Skandinaviens enda, speciellt inriktade, inomhus rope access utbildningscenter.
Med 500 m2 och upp till 25 meter till taket, steger, gångar, trappor, komplicerade stålkonstruktioner och rep överallt, är träningsmöjligheterna oändliga och idealiske.
Säkerhet för "bra väder året runt" - Inomhus träningsmöjlighetar som gör,att vi är oberoende av båda årstid och väder.
Språk under träning - Träning och utbildning i SPRAT og i PRAT® kan försiggå på både danska, engelska och svenska, enligt önskemål.
Språk under certifiering - Den skriftliga och praktiska certifiering i SPRAT och i PRAT® kan ske på danska, engelska eller svenska, enligt önskemål
Godkänd certifiering - Skriftlig och praktisk PRAT® examen / certifiering göras av särskilt utbildad och auktoriserat PRAT® examinator / evaluator och av godkänt extern evaluator.
Skrifltig och praktisk SPRAT -examen / certifiering göras av särskild utbildad och auktoriserat SPRAT-evaluator.
På våra öppna rope access utbildningar med certifiering ingår även certifieringsavgit till PRAT® eller till SPRAT, USA.
Certifikat / intyg - Du får ett internationellt godkännt certifikat och ID-kort när / om du klarar examen / certifiering.
Egen hemsida - Du får länk och tillgång till en särskild websida på danska, svenska eller engelska, enligt önskemål, för varje kurs.
På så sätt, har du tillgång till all information och papper osv. även efter träning
Kursmaterial - Du får ett pärm med alla kursmaterial, läroplaner, certifieringskrav, safe practises och steg-för-steg-instruktioner för olika tekniker på danska, svenska eller engelska enligt önskemål.
Loggbok - Du kommer att få en loggbok, som gör det möjligt att logga rope access arbetstimmar, bla i syfte att senara kunne bli certifierat för nästa nivå, t ex. Level II eller Level III eller för att konvertera direkt till andra rope access system.
Händelserapportering - Du kommer at få händelsesrapporteringsbok med kategorier och förklaringar i termer av oavsiktliga händelser och uttagbar information om suspension trauma.
TUG-möte / uppdatering - Som certifierad PRAT® -rope access technician eller helt enkelt som SPRAT certifierad på Scan-Rope får du tillgång till våra TUG möten (Träning Underhåll & Godkännande) som vi håller en gång om året.
Här samlar vi in, granskar och spridar ut våra erfarenhetar av rope access arbete över hela världen.
Dessutom tester vi nya metoder och verktyg.
På det viset kommer du ständigt att ha möjlighet att bli uppdaterat med den senaste kunskapen och dom senaste erfarenheter, tekniker och verktyg.
Ytterligare är TUG-möten en fantastisk möjlighet att utvidga ditt nätvärk inom rope access.
För PRAT ®-Supervisors ger TUG möten även möjlighet att kontinuerligt förnya sin certifiering.
Boende I samband med våra rope access utbildningar, erbjudar vi boende till en väldigt gynnsam pris, bla. på vår andra kursfastighet i området, Kullanäs.
Olycksfallsförsäkring - Du omfattas av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen på alla våra utbildningar och certifieringar.
Pris SEK. 80, - / dag.
Utrustning - Många deltagare på våra utbildningar har redan rope access utrustning, eller dom kanske är anställd i ett företag där de kan låna denna utrustningen.
För att säkra, att alla kan få den mest rimliga pris, inkluderar våra priser därför inte rope access utrustning.
Emellertid kan vi självklart erbjuda dig att hyra all nödvändig rope access utrustning av oss.
Pris SEK. 500, - / dag.

I så fall ingår du ett hyresavtal, där du vidgår att ersätta/kompensera för försvunnit eller skadat utrustning.
Totalpris - Som godkänd dansk utbildningscenter är våra utbildningar undantagna för mervärdesskatt / moms.
Detta kommer dig till goda genom, att våra priser är totalpriser utan att det tilkommer mervärdesskatt, om du har eller bokar genom ett företag eller en organisation (reverse charge).


Vi erbjudar självklart även utbildningar och certifieringar enligt avtal.
Ring för mer information.


Om du önsker att vara med på en av våra utbildningar
, kan du se mera om, hur du bokar plats och om praktisk information här.

I samband med våre rope access utbildningar, kan vi även erbjuda boende till en väldigt rimlig pris. Se mera om boendemöjlighetar här.

Se våra villkor här.

Om du har frågor, är du självklart mycket välkommen att höra av dig.
Vi ser fram til att höra från dig och till att klättra med dig.

Your friend in high places....


Kontorsgatan 5, 26039 Hasslarp, Sverige
Tlf (DK): (+45) 56-95 12 21
Tel (SE): (+46) (0)320-560 60
info@scanrope.eu