Utbildningar

Scan-Rope erbjuder auktoriserade utbildningar inom Rope Access. Utbildningarna avslutas alltid med en skriftlig och en praktisk exam. Utbildningarna håller vi i vårt Skandinaviska utbildningscenter i Hasslarps gamla Sockerbruk, strax utanför Helsingborg.
I samarbete med Klatre-Centeret håller vi kurs , utbildningar och auktorisationer i det engelska / skandinaviska systemet,
PRAT® (Professional Rope Access Technician.

Dessutom håller vi kurser och auktoriserar i det internationella och amerikanske systemet,
SPRAT® (Society Professional Rope Access Technicians).


PRAT®-uddannelsen är delat i två utbildningar, resp:
- PRAT®-Worker -utbildningen, 7 dagar
En auktoriserat PRAT®-Worker kan göra det mesta rope access arbete.
Dessutom kan han göra enklare nersänkbara system / uppsättningar och göra enklare räddningar, som tar utgångspunkt i nersänkbarhet.
Allt arbete ska övervakas av en supervisor.
- PRAT®-Supervisor -utbildningen, 7 dagar.
En auktoriserat PRAT®-Supervisor är fullt utbildat och auktoriserat till att göra allt rope access arbete, tex. båda arbete, uppsättningar, övervakning (supervision) och inte minst alla räddningar.

Båda utbildningar avslutas med én dags exam med extern consor, och det utfärdas ett internationellt auktoirsationsbevis vid avklarad examen.

Se aktuelle kurstillfällen här.


SPRAT®-utbildningen och certifieringen är delat upp i totalt 3 utbildnings steg, resp:
- Level I (Worker),
- Level II (Technician) og
- Level III (Supervisor).

Varje utbildning består av ett 5 dagars kurs.
För att gå från en nivå till den nästa, krävs det, att man kan dokumentera minst 500 loggboksförda arbetstimmar.

På nivå 1 kan man arbeta med rope access under ävervakning av en supervisor (nivå 3), som asvarer och står för båda uppsättningar, räddningar och säkerhet iövrigt.
Alla 3 utbildningar avslutas med én dags examination, och det utfärdas ett internationellt auktorisationsbevis vid avklarad exam.
Se aktuelle kurstillfällen här.

I samarbete med Klatre-Centeret är vi fullt medlem i SPRAT.
Som nånting unikt i Europa har vi dessutom egen SPRAT Evaluator, vilket bla är med til att säkra dig en helt uppfaterat utbildning på högsta fackliga och säkerhetsmässiga standard.


Dessutom erbjudar vi en rad specialutbildningar:

- Uppdaterings / konverteringskurs från SPRAT®eller IRATA® level II eller III til PRAT®-Worker-niveau, 2 dagar.

Mastklättringskurs, 3 dagar.

Höghöjdsräddningskurs, 2 dagar.

Vindkraftverkskurser.
Påbyggningskurs för Rope Access, 3-4 dagar.

Se några av dom företag, som har valt at utbilda deras medarbetare hoss Scan-Rope.

- Your friend in high places....